Zašto je POČETNIKU teško da skija na stazi koja VISI na jednu stranu?